Back-end developer

Jemi në kërkim të një individi të talentuar në pozicionin "Back-end developer". Kandidatët duhet të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune me teknologjitë e LAMP stack.

Detyrat

 • Planifikimi dhe realizimi i projekteve të mesme dhe të mëdha
 • Modifikime në projekte ekzistuese
 • Krijimi i skemës së databazës
 • Shkrimi i kodit pastër dhe të mirëorganizuar
 • Organizimi modular i kodit
 • Ndërveprimi me serverin
 • Testimi i programeve të krijuara
 • Përgatitje dokumentacionesh teknike

Njohuri të domosdoshme teknike

 • PHP
 • SQL
 • Apache
 • Relational database
 • Debugging
 • Njohuri të përgjithshme kompjuterike

Njohuri shtesë

 • JavaScript
 • HTML
 • CSS
 • Third-party APIs
 • Linux

Aftësi personale të domosdoshme

 • Anglishte e rrjedhshme
 • Vëmendje ndaj hollësive
 • Vetëpërmirësim i vazhdueshëm profesional
 • Saktësi në shkrim
 • Orientim drejt cilësisë
 • Mendim analitik

Përfitime

 • Angazhim në projekte interesante
 • Mundësi zhvillimi profesional
 • Ambient i këndshëm
Apliko tani!