Front-end developer

Jemi në kërkim të një individi të talentuar në pozicionin "Front-end developer". Kandidatët duhet të kenë të paktën 5 vite eksperiencë pune me teknologjitë e front-end.

Detyrat

 • Dizenjimi dhe zhvillimi i projekteve të vogla/mesme
 • Zhvillimi i banerave të animuar
 • Modifikime në projekte ekzistuese
 • Testimi i platformave
 • Shkrimi kodit të pastër dhe të mirëorganizuar

Njohuri të domosdoshme teknike

 • Njohuri të mira në HTML dhe CSS
 • Njohuri në JavaScript
 • Njohuri në UX/UI design
 • Njohuri të përgjithshme kompjuterike

Njohuri shtesë

 • Njohuri bazë në back-end
 • Njohuri konceptuale në dizajn

Aftësi personale të domosdoshme

 • Anglishte e rrjedhshme
 • Vëmendje ndaj hollësive
 • Vetëpërmirësim i vazhdueshëm profesional
 • Saktësi në shkrim
 • Orientim drejt cilësisë
 • Mendim analitik

Përfitime

 • Angazhim në projekte interesante
 • Mundësi zhvillimi profesional
 • Ambient i këndshëm
Apliko tani!