Internship në web development

Ofrojmë një internship në fushën e web development, me mundësi punësimi në përfundim.

Detyrat

 • Përvetësimi i materialeve të dhëna për t'u mësuar
 • Zhvillimi i një projekti individual custom
 • Detyra të tjera, të përshtatura në bazë të profilit të aplikantit

Njohuri të domosdoshme teknike

 • Njohuri bazë në HTML dhe CSS
 • Njohuri bazë në PHP dhe SQL
 • Njohuri bazë në JavaScript
 • Njohuri bazë në programe dizajni si Adobe Photoshop, Illustrator, XD
 • Njohuri të përgjithshme kompjuterike

Aftësi personale të domosdoshme

 • Anglishte e rrjedhshme
 • Vëmendje ndaj hollësive
 • Vetëpërmirësim i vazhdueshëm profesional
 • Saktësi në shkrim
 • Orientim drejt cilësisë
 • Mendim analitik

Përfitime

 • Mundësi punësimi
 • Mundësi zhvillimi profesional
 • Trajnime
 • Ambient i këndshëm
Apliko tani!